Problemen heb je niet alleen. Hoewel jij het slachtoffer bent waar het om draait wordt de directe omgeving hier ook mee geconfronteerd. Onbegrip, angst voor de toekomst, zorgen, ongemak, tekort schieten, wel willen helpen maar niet kunnen helpen maar lijdzaam moeten toezien, doet iets met je dierbaren. Vervreemding, isolement, verwijten, boosheid, verlies van intimiteit kunnen hiervan het gevolg zijn. Door deze processen te leren begrijpen en herkennen wordt de pijn verlicht en ontstaat er ruimte voor een ‘gezonde doorstart’.

Wij staan daar bewust bij stil en maken ook moeilijke onderwerpen bespreekbaar. Wij betrekken daarom bewust het thuisfront bij het herstelproces.
Hoe overwin ik mijn handicap?
Bij geestelijk-, emotionele-, en sociale problemen is je relatie niet alleen met jezelf maar ook met je directe omgeving en de maatschappij verstoord. Je denken en voelen en je doen en laten zijn niet meer hetzelfde. Je bent veranderd. Bij een gebroken been of andere zichtbare afwijkingen is je handicap voor iedereen duidelijk.
Bij onzichtbare problemen en beperkingen is dat heel anders. Tijdens je herstel wordt je geconfronteerd met weerstand, verwijten, schuldgevoelens etc. Dat is niet altijd even prettig. Maar…

Wij laten je niet in de kou staan. We gaan samen aan de slag om je situatie te verbeteren of te veranderen. Aan de hand van de Biontica test brengen we je gedrag op een eenvoudige manier in beeld. We onderzoeken waar je allergisch voor bent en we leren je in te spelen op de lichamelijke sensaties die bij deze processen voelbaar zijn.
Sinds het ongeval is bijna alles anders. Misschien heb je het gevoel dat alleen je geboortedatum en je naam hetzelfde zijn… maar voor de rest?
Je bent in behandeling. Er wordt gewerkt aan je herstel. Je leeft tussen hoop en vrees. Je weet niet of het allemaal nog goed komt..!
Je hebt duizend vragen en je bent op zoek naar begrijpelijke en logische antwoorden.
Hoe ziet mijn toekomst eruit?
Wat kan ik straks wel nog en wat niet meer?
Kan ik straks met mijn handicap nog mijn oude werk doen?
Hoe zit het met mijn inkomen?
Kan ik nog voldoen aan mijn financiële verplichtingen?

Wij spelen een rol bij het zoeken en vinden van bevredigende antwoorden.
Sinds het ongeval gaat je leven niet meer zoals je zou willen. Wanhoop, vertwijfeling en paniek bepalen je leven.
Je bent somber, niet meer vooruit te branden. Je wilt slapen, hebt huilbuien om niets en zou eigenlijk liever dood willen zijn. Je ziet geen lichtpuntje en zelfs geen horizon meer.
Dan is het tijd om met je laatste restje energie dat je nog hebt aan de bel te trekken.

Wij reageren graag op je ‘hulpvraag’ en zijn je betrokken gesprekspartner en werken samen met jou aan een passend perspectief.
Van onbegrepen klachten kun je helemaal gek worden. Als je problemen en klachten hebt die door de deskundigen en instanties niet begrepen worden dan ontstaan er extra problemen. Extra problemen boven op de problemen die je sinds het ongeval al hebt.
Daar kun je echt ‘gek’ van worden.
Je hebt het gevoel dat jij je moet verantwoorden. Jij moet je ziel bloot leggen, bewijzen hoe je positie was voor het ongeval, zowel zakelijk als privé. Instanties willen en moeten heel veel informatie vergaren om hun werk goed te doen.
Ze leggen een dossier aan. Dit proces is voor jou vaak erg belastend en vervelend. Je voelt je opnieuw slachtoffer.
Deze belasting noemen wij “dossier stress”. In het belang van je herstel zal deze stress zo gering mogelijk moeten zijn.

Wij kennen het belang van het minimaliseren van “dossier stress”. Wij stemmen samen met jou je leerprogramma af en hebben zo nodig en gewenst contact met andere partners, zoals letselschade advocaten, claimbehandelaars, verzekeraars, schaderegelaars, arbeidsdeskundigen e.a.. Dat verbetert de samen werking en brengt de correcte afhandeling dichterbij. Iedereen is gebaat bij een duidelijk en transparant ‘strategisch dossier kader’.
Herstelgerichte dienstverlening heeft als doel je leef- en werkplezier weer zo goed mogelijk te herstellen tot op het niveau van voor het ongeval.
Je leven begint eigenlijk opnieuw. Veel dingen die voor het ongeval vanzelfsprekend waren moeten opnieuw worden geleerd. Je moet opnieuw een weg zoeken zodat het leven weer de moeite waard wordt. Dat is de kern van re-integreren.
Het is een leerproces van vallen en opstaan. Je voelt weerstand, je twijfelt aan je herstel, je emoties zijn je de baas, je wilt opgeven. Het valt niet mee om afstand te nemen van je oude leven, het is allemaal zo pijnlijk en moeilijk te accepteren. Toch lukt het de meeste mensen om op een bepaald moment anders te gaan denken…

Wij zijn graag je gids, docent, coach, adviseur en supporter in dit leerproces. Een proces waarin een emotionele bevrijding er voor zorgt dat je anders kunt gaan denken en voelen…
Wij verhelderen en confronteren. Aan de hand van beelden en praktijksituaties sluiten we aan op je denk-, gevoels- en ervaringswereld. Dat kan alleen op basis van veiligheid en gelijkwaardigheid. Reflectie en feedback zijn hierbij belangrijke onderdelen.

Partners in herstel: